Kontingent

Alkoholpolitik

Alkoholpolitik for Sjørring Boldklub

På baggrund af den offentlige debat om alkohol og misbrug af samme har Sjørring Boldklub valgt at fastlægge en alkoholpolitik for foreningen.

Sjørring Boldklub:

  • tillader ikke udskænkning af alkohol til ungdomsspillere på klubbens ungdomshold
  • forventer at klubbens tillidsfolk optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af lederopgaver i SBK. Hvis klubbens bestyrelse observerer, eller på anden måde bliver gjort opmærksom på, at en person under udførelse af lederopgaver i SBK optræder i påvirket tilstand, vil pågældende blive kontaktet af SBK´s bestyrelse og gjort bekendt med SBK´s alkoholpolitik på området. I gentagelsestilfælde vil personen blive frataget sine tillidshverv i SBK
  • vil ikke acceptere, at klubbens tillidsfolk optræder i foreningens officielle tøj i påvirket tilstand – heller ikke, når disse ikke udfører opgaver for SBK. Hvis klubbens bestyrelse observerer, eller på anden vis bliver bekendt med, at en person optræder i SBK officielle tøj i påvirket tilstand, vil det straks blive påtalt og i gentagelsestilfælde vil personen blive frataget sine tillidshverv i SBK
  • vil heller ikke acceptere, at klubbens tillidsfolk, medlemmer og øvrige personer med tilknytning til SBK kører bil i påvirket tilstand fra klubben. Hvis klubbens bestyrelse observerer, eller på anden vis bliver bekendt med, at en person er på vej til at køre fra klubben i påvirket tilstand, vil det blive påtalt og hvis pågældende ikke opgiver sit forehavende, vil bestyrelsen påberåbe sig retten til at anmelde denne til politiet. Personen risikerer ligeledes at bliver erklæret uønsket i klubben på bestemt eller ubestemt tid, da spritkørsel er uforeneligt med klubbens holdning
  • appellerer i den forbindelse også til, at chauffører for klubbens ungdomshold undlader at indtage alkohol i forbindelse med transport af klubbens spillere til og fra kampe
  • accepterer ikke at spillere på klubbens ungdomshold indtager alkohol på en tur med SBK. Disse vil straks blive hjemsendt på forældrenes regning. Forældrene vil blive underrettet inden hjemsendelsen

Bestyrelsen forventer, at klubbens ledere og medlemmer erkender, at alle har et ansvar for, at klubbens alkoholpolitik efterleves. Hvis en leder eller et medlem observerer, at en tillidsperson eller en anden person handler i strid med klubbens alkoholpolitik, er det foreningens håb, at denne vil meddele sin viden videre til foreningens bestyrelse, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens alkoholpolitik.

Sjørring Boldklub lover i den forbindelse fuld anonymitet.

Alle sager omhandlende alkoholproblemer behandles på bestyrelsesniveau.

Sjørring, den 21. okt. 2014.

 

Bestyrelsen
Sjørring Boldklub