Kontingent

Trænersiden

Denne side indeholder:

 1. Hvad kan klubben tilbyde trænerne?
 2. Klubbens vejledning og forventninger til ungdomstrænere
 3. Vejledning i træning af ungdomsspillere
 4. Diverse dokumenter

 

1. Hvad kan klubben tilbyde trænerne?

 • Personlig udvikling
 • Uddannelse indenfor fodbold
 • Opbakning og støtte, så længe man overholder klubbens regler og retningslinjer 
 • Minimum 1 årlig informationsmøde
 • Kontaktperson i bestyrelsen
 • Udstyr, bolde m.v., der har den nødvendige kvalitet
 • Hyggeligt samvær med spillere
 • Ordnede forhold omkring ansættelseskontrakter m.v.
 • Løn og godtgørelse af omkostninger aftalt med klubben 

 

2. Klubbens vejledning og forventninger til ungdomstrænere

Klubben har følgende vejledning og forventninger til ungdomstrænerne:

 • Træneren planlægger og gennemfører træning med udg. punkt i trænervejledningen (se afs. 3).
 • Træneren møder til tiden, og har alt klar ved træningsstart.
 • Træneren følger sit/sine hold til kampe og stævner.
 • Træneren deltager i min. én årlig turnering/cup – eksempelvis Vildbjerg Cup.
 • Træneren finder kvalificeret afløser, såfremt denne er forhindret i at møde til træning eller kamp.
 • Træneren sætter hold, udlev. kampsedler og/eller informerer spillerne om kamp i god tid.
 • Træneren sørger for, at alle kommer i kamp og får rimelig spilletid.
 • Træneren fokuserer mere på spillernes udvikling frem for holdets resultater.
 • Træneren løser eventuelle problemer/konflikter – evt. i samarbejde med klubbens bestyrelse og forældre.
 • Træneren forsøge at forhindre mobning og lignende.
 • Træneren skal være et godt eksempel/forbillede for spillerne.
 • Træneren har en normal/pæn omgangstone og opføresel overfor spillere, dommere, modstandere og tilskuere før, under og efter kampe.
 • Træneren koordinerer samkørsel og vask med inddragelse af forældrene – evt. i samarbejde med en holdleder.
 • Træneren deltager i træner-, leder- og forældremøder.
 • Træneren medvirke til at holde orden i materialerummet (boldrum og vaskerum).
 • Træneren sørger for, at der er orden og ryddeligt på banen og i omklædningsrum efter træning og kamp.
 • Træneren opbevarer og vedligeholder udleveret materiale, samt afleverer materialet efter sæsonen.
 • Træneren har ansvar for børnenes sikkerhed under træning og kamp.

Kontaktpersonen fra bestyrelsen står selvfølgelig til rådighed for træneren/trænerteamet i.fm. ovennævnte punkter.

 

3. Vejledning i træning af ungdomsspillere

Vejledningen finder du ved at klikke her: Trænervejledning

 

4. Diverse dokumenter 

Dokumenter, der udfyldes og evt. underskrives af træneren. Dokumenterne afleveres til bestyrelsesmedlem (senior- eller ungdomsansvarlig) inden sæsonstart:

Blanket vedr. skattefri godtgørelse

Børneattest

 

Dokumenter, der udfyldes af træneren senest 3 uger efter træningsstart. Dokumenterne afleveres til bestyrelsesmedlem (senior- eller ungdomsansvarlig) efter udfyldelse:

Spillerliste – Ungdom

Spillerliste – Senior

Kontaktoplysninger – seddel til forældre  (til trænerens eget brug) 

 

Dokument (vejledning) vedr. betaling af kontingent. Dokumentet afleveres til spillerne 2 uger efter træningsstart. Betalingsfristen påføres dokumentet efter aftale med den senior- eller ungdomsansvarlige:

Ungdom: Dokument fremsendes/udleveres af klubbens kasserer

Senior: Dokument fremsendes/udleveres af klubbens kasserer

 

Dokument til forældre og/eller seniorspillere, der ønsker at hjælpe klubben med diverse opgaver. Dokumentet afleveres til spillerne efter aftale med klubbens ungdoms-  eller senioransvarlige. Husk at påføre dato (aftalt med bestyrelsen) på dokumentet.

Medhjælperseddel 2015 finder du her i april/maj 2015.

 

Dokument, der udleveres til klubbens medlemmer/spillere én gang årligt – i slutningen af september, når alle har betalt kontingent. Udleveres efter aftale med bestyrelsen.

Klubdragt SBK-SHK