Kontingent

Forventninger til forældre

Forældrene er hjørnestenen i ungdomsarbejdet i Sjørring Boldklub. Uden deres hjælp og støtte ville klubben, og ikke mindst børnene, være dårligt stillet, når passionen for fodbold skal udleves.

Klubben forventer, at forældrene;

Bakker deres barn op i interessen omkring fodbold og klubben.                  

Følger med i hvad der sker i klubben – via forældremøder, via hjemmesiden osv.

Bidrager med god opførsel udenfor banen – overfor både modstanderens og egne spillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere.

Medvirker til, at der skabes et godt forhold spillere, trænere, ledere og forældre imellem.

Er behjælpelige med transport og vask af spillertøj, og i øvrigt giver en hånd med, når det er nødvendigt.

Påtager sig dommergerningen i en del af hjemmekampene (der kræves lidt indsigt i fodboldreglerne).

Henvender sig til klubben, hvis der opstår problemer, således vi i fællesskab kan få disse ryddet af vejen med det samme.

Møder op til kampene og engang i mellem til træning.

Husker, at resultaterne ikke er det vigtigste.

Sørger for rettidigt indbetaling af kontingent. Er kontingentet ikke betalt rettidig, kan klubben udelukke spilleren fra træning og  kamp indtil kvittering kan fremvises. Spillertilladelse udleveres kun, såfremt kontingent er betalt.