Kontingent

Klubbens historie

Oprindelse

Fredag den 11. marts 1938 mødtes 20 Sjørring-borgere i det daværende Sjørring forsamlingshus, kun få meter fra det sted, hvor det nuværende Sjørring Stadion og Sjørring Hallen nu ligger. Forsamlingen besluttede at stifte Sjørring Boldklub.

Samme aften indmeldte de første 12 aktive medlemmer sig i foreningen. Den første bestyrelse kom til at bestå af Kaj Bjerre Sand (formand), Harry Balleby (næstformand), Niels Søndergård (kasserer), Carl Maquarsen og Evald Christensen. På det første bestyrelsesmøde på Hotel Sjørring Vold en uge senere var det vigtigste punkt på dagsordenen: Forhandling med gårdejer Per Vestergård, Ladegård om leje af græsareal til boldspil. Man nåede til enighed om arealleje på 200 kr. – betalt som fire månedlige rater af 50 kr. – for sommeren 1938På samme bestyrelsesmøde forelå der tilsagn fra skomager Jensen om foræring af 1 stk. læderfodbold til seniorspillerne. På næste bestyrelsesmøde besluttedes det at indmelde klubben i Thisted Amts Boldspil Union, TABU.

Søndag den 24. april blev den første officielle kamp i klubbens historie spillet. Modstanderen var holdet fra nabobyen Vang, som blev slået med 5-2. I den første egentlige TABU-turneringskamp den 8. maj var modstanderen igen Vang, der denne gang blev slået 3-1.

For at sikre økonomien i den nystartede klub vedtog bestyrelsen at afholde foreningens første offentlige bal på Hotel Sjørring Vold Kr. Himmelfartsdag 20. maj 1938 (entreindtægt 125 kr., musik 30 kr., Koda-afgift 5,10 kr.). Et arrangement, der skulle vise sig at blive starten på en særdeles levedygtig tradition. Sjørring Vold-ballerne blev det helt store tilløbsstykke i de næste 30 år, ofte med helt op til 3-400 deltagere. Dansen i hotellets store sal med efterfølgende romantiske sjælerier på det historiske middelaldervoldanlæg bag hotellet har utvivlsomt været anledning til fødslen af mange nye små Sjørring Boldklub-medlemmer.

For at sikre, at også byens drengebørn kunne dyrke fodbold i klubben, udstyrede installatør Åge Olsen et par små drenge med en seddel med flg. tekst: ”På fodboldbanen vi må gå med hænderne i lommen. En bold, der mangler til os små, den er endnu ej kommen”. Med denne opfordring til at give et bidrag til anskaffelse af en fodbold til de små, gik drengene herefter fra dør til dør og indsamlede på kort tid hele 22 kr. Grundlaget for klubbens senere meget store og succesfulde børne- og ungdomsafdeling var hermed skabt.

Efter få år blev også håndbold en del af klubbens tilbud. Som følge heraf blev bestyrelsen i 1947 suppleret med to kvindelige medlemmer. Håndbolden er dog senere udskilt og har siden 1960’erne haft sin egen forening.

I 1947 blev klubbens førstehold for første gang tilmeldt i JBUs Serie 4, B-rækken, mens de øvrige hold fortsat spillede i TABUs turnering.

Profiler

En talstærk flok står altid parat til at yde en aktiv indsats i forbindelse med de mange og forskelligartede aktiviteter, klubben sætter i gang. Blandt disse har fire personer gjort så stor og trofast en indsats, at de er blevet belønnet med DBU’s sølvnål: Henning Frost JensenHarald JeppesenWilly H. Nielsen og Niels Rohde Thomsen.

Den nu afdøde Henning Frost Jensen blev klubbens første æresmedlem. I ikke mindre end 60 år var han uafbrudt aktiv i klubben, og han varetog i denne periode stort set alle forskellige tillidsposter og praktiske funktioner, lige fra bestyrelsesformand til boldtilsynsførende og pr-mand, og megen lokalpatriotisk snak om weekendens afviklede kampe blev luftet over disken i hans købmandsforretning.

Også på spillersiden har klubben rekrutteret kendte profiler. Blandt de kendteste skal nævnes Søren Kusk Larsen (”Speje”), Christian Andersen (”Krinne”), Mogens Nielsen (”Mulle”), Jan KristensenMorten Poulsen og Henrik Madsen.

Søren Kusk fik hele sin fodboldopdragelse i Sjørring BKs børne/ungdomsafdeling, og sideløbende med den aktive karriere var han en fremragende træner for børnehold. Via et kort ophold i TFC gik vejen til AaB, hvor han i slutningen af 80’erne opnåede flere hundrede førsteholdskampe. Herefter har han som bekendt fortsat karrieren som elitetræner i flere superligaklubber, bl.a. Viborg FC, AaB og nu HFK Sønderjylland.

Mogens Nielsen, som også voksede op i Sjørring BK, fik i 1973 en forrygende debut på AaBs 1. hold med hattrick i 8. delsfinalen i DBU’s landspokalturnering mod B 1903. Fodboldkarrieren blev senere udskiftet med posten som administrerende direktør for byens største virksomhed, Sjørring Maskinfabrik.

Også den målfarlige angriber Jan Kristensen har slidt sine børne- og ungdomsfodboldstøvler i Sjørring BK, hvorefter han via Thisted FC midt i 1990’erne drog på et kortere udlandsprof.-ophold i Schweiz. Efter hjemkomsten spillede han førsteholdsfodbold i Holstebro og TFC.

Christian Andersen kom i 1973 som ung seniorspiller til Sjørring BK fra Vorupør og huserede i tre år som topscorer i serie 2. Herefter skiftede han via TFC til Ikast FS, hvor han i en lang årrække var stamspiller, først som målfarlig frontløber og senere som solid midtbanespiller og bageste mand.

Morten Poulsen spillede for Viborg FF og et par år i AGF.

Henrik Madsens karriere i AaB i 1990’erne blev på grund af skader desværre kortere, end talentet berettigede.

Herudover har Sjørring BK været flittig leverandør af talenter til nogle af Thisted FC´s bedste ungdoms- og seniorhold. 

Højdepunkter

De ydre rammer

Fra den spæde start på Per Vestergårds ”ko-kassebefængte” græsmark i 1938 flyttede klubben allerede i sommeren 1945 til en af Sjørring-Thorsted kommune anlagt bane tæt ved skole og forsamlingshus, og her har klubben siden haft sin faste base.

I de forløbne 59 år er der naturligvis sket store forbedringer og udvidelser: Allerede i sommeren 1953 kunne man for den nette sum af 6632 kr. bygge og indvi det lille klubhus, som i dag bl.a. fungerer som kiosk og rekvisitrum.

Den første baneudvidelse kom i 1957, hvor det tilgrænsende areal blev udlagt som håndboldbane. På området blev der senere også plads til indretning af højde- og længdespringsbaner.

I 1960 blev de første 50 m publikumsrækværk etableret, og banen begyndte så småt at ligne den nuværende opvisningsbane. Rækværket blev senere ført rundt om hele banen, og er i dag fyldt ud med bandereklamer.

På grund af mangelfuld dræning var banen i 1970’erne i en elendig forfatning: I regnvejrsperioder stod den under vand og i tørre måneder blev den cementhård, ujævn og næsten uden græs. På trods af ihærdig indsats ved skiftevis påfyldning af sand og boring af huller for afledning af vand, hændte det, at hele weekendprogrammer måtte aflyses eller kampe flyttes til andre klubbers anlæg. Mange anstrengelser blev gjort for at formå den nyetablerede Thisted kommune til at udvide og forbedre baneforholdene.

Grundlovsdag 1978 kunne det nye træningsanlæg endelig indvies. Det skete behørigt med en fodboldkamp mellem det berømte ”Stjernehold” med kendte stjerner som Knud Lundberg, Birger Jensen og Benny Nielsen og et udvalgt Thy-hold med bl.a. lokale Kristian Andersen (”Krinne”) og Svenne og Anders Christensen. Kampen, som ”Stjerneholdet vandt 7-3, blev overværet af ikke mindre end 1500 tilskuere.

Efter indvielsen af træningsanlægget påbegyndtes totalrenoveringen af opvisningsbanen, som herefter i 1980 stod klar i ny og fornem udgave.

I de følgende år opstod ønsket om forbedrede tilskuerforhold. Bl.a. for at realisere dette ønske stiftedes i 1986 Sjørring Boldklubs Støtteforening, som blev den drivende kraft bag opførelse af en tilskuertribune. Støtteforeningen har siden da via en lang række arrangementer, bl.a. den årligt tilbagevendende Thy Rock og Thy-Chancen, skaffet betydelige indtægter, som anvendes til støtte for klubbens børne- og ungdomsafdeling.

Ved årtusindskiftet stod endnu en betydelig udvidelse af klubbens træningsanlæg klar, og i 2003 kunne også en nyanlagt 7-mands bane, tages i brug.

I dag råder klubben således over et stort og velplejet anlæg, – så velplejet, at spillere og ledere fra Brøndby IF udtrykte anerkendelse under deres besøg i 1998 og 2001. Baneanlægget suppleres fint med omklædnings- og klublokalefaciliteter i den nærliggende Sjørring Hal, som netop i år står foran en større udvidelse.

Sportslige højdepunkter

Siden 1947, hvor 1.holdet blev tilmeldt JBUs Serie 4, er det gået slag i slag. Af særlige sportslige højdepunkter skal bl.a. nævnes 1. holdets oprykning til Serie 3 i 1960, til Serie 2 i 1973 og til Serie 1 i 2001. I øjeblikket befinder 1. holdet sig i Serie 2.

Ikke mindst ungdomsafdelingen har høstet triumfer: I 1982 blev det til et jysk mesterskab i drenge B-rækken med en samlet målscore i kredskampene på 22-1. Denne præstation blev belønnet med hæderen ”Årets sportsnavn i Thy”. Året efter fulgte junior A-holdet flot op med endnu et jysk mesterskab. I begyndelsen af 1990’erne stod ungdomsafdelingen så stærkt, at ynglingeholdet var kvalificeret til at spille i mesterrækken.

Siden 1984 har også pigefodbold været en betydningsfuld del af klubbens program.

Endelig skal de to kampe på Sjørring stadion mellem Brøndby IF´s superligahold og udvalgte Thyhold med stærk lokal repræsentation i hhv. 1998 (resultat 3-5) og 2001 (4-4) fremhæves. Det er altså endnu ikke lykkedes Brøndby at slippe fra Sjørring med en sejr. Denne præstation belønnede Brøndby IF i efteråret 2001 med at invitere 100 Sjørring BK-ere på besøg på Brøndby stadion med alt betalt, herunder bustur, spisning og entre til Brøndby-AaB kampen.