Kontingent

Forventninger til spillerne

Klubben forventer, at spillerne;

Bidrager med god opførsel både på og udenfor banen – overfor såvel med- og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere.

Tager et medansvar for, at der skabes et godt klubmiljø, hvor alle kan trives.

Tager et medansvar for både træning og kamp.

I videst muligt omfang møder op til træning og kamp – eller melder afbud i god tid.

Møder op til aftalt tid.

Respekterer klubbens gældende regler.

Henvender sig til klubben, hvis der opstår problemer, således vi i fællesskab kan få disse ryddet af vejen med det samme.

Træner, såfremt man har ambitioner om at spille på klubbens 1. hold. Har spilleren ikke mulighed for at træne regelmæssigt i klubben, skal der laves aftale med en anden klub omkring træningen, således spilleren holder sig i form og udvikler sit spil til gavn for Sjørring Boldklub. Transporten mellem bopæl og spillested er for spillerens egen regning.      

Betaler kontingent rettidigt. Er kontingentet ikke betalt rettidig, kan klubben udelukke spilleren fra træning og kamp indtil kvittering kan fremvises. Spillertilladelse udleveres kun, såfremt kontingent er betalt.